Behandeling veteranen

Veteranen kunnen een poliklinische behandeling volgen bij de poliklinieken in Amersfoort en Amstelveen, of worden opgenomen op onze Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) in Amstelveen.

Het Sinai Centrum heeft jarenlange ervaring met veteranen. De medewerkers van ons veteranenteam spreken dezelfde taal als de mensen die zij behandelen. Bovendien hebben zij merkbaar plezier in het werk dat ze samen doen. Veel mensen kiezen voor het Sinai Centrum vanwege deze ervaring en de kennis van zaken.

Samenwerken voor de beste zorg

Een belangrijk begrip in onze zorg is samenwerken. Onze veteranenzorg maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Het Sinai Centrum heeft een nauwe samenwerking met het LZV en andere ketenpartners. Voor jou als cliënt betekent dit bijvoorbeeld dat je niet alleen contact hebt met je behandelaar bij het Sinai Centrum, maar ook met een maatschappelijk werker vanuit het LZV. Jouw behandelaar en die maatschappelijk werker hebben actief contact met elkaar. Deze inspanningen van verschillende partijen in het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen leiden samen tot de beste zorg voor jou.

Ook werkt het Sinai Centrum intensief samen met Jellinek (verslavingszorg), tevens onderdeel van Arkin.

Bij het Sinai Centrum geloven we dat je de naasten bij de behandeling moet betrekken. De betrokkenheid van naasten is nodig om de behandeling te laten slagen. Informatie over PTSS geeft inzicht en begrip. Ook kunnen naasten handvatten krijgen op welke manier ze het behandelproces het beste ondersteunen. Daarnaast is er oog voor de belasting van familie en naasten.