Langdurige zorg

Het Sinai Centrum heeft een woon-leefafdeling aan de Kastelenstraat in Amsterdam voor ongeveer twintig volwassenen met langdurige psychiatrische klachten die 24-uurszorg nodig hebben. Wonen op de Kastelenstraat is wonen in een Joodse sfeer, met aandacht voor saamhorigheid, zorgzaamheid en Joodse tradities. De bewonersgroep is gemengd, zowel Joods als niet-Joods en iedereen is bij ons welkom.

Wil je meer weten? Kijk dan op de site van Joodse ggz