Cliëntenraad

De Cliëntenraad brengt gevraagd én ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Sinai Centrum. Zo werken we samen aan het verbeteren van onze zorg, dienstverlening en klantvriendelijkheid. De Cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk.

Bij besluitvorming over zaken die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de Cliëntenraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma’s. De zorgverlener mag een advies van de cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen. 

Wat doet de Cliëntenraad?

  • Luisteren naar de mening van cliënten;
  • Overleg voeren met de Raad van Bestuur;
  • Het algemene beleid en de algemene besluitvorming beïnvloeden;
  • Cliënten op de hoogte houden van de resultaten.

Wil je iets aan de Cliëntenraad melden?

Stuur ons dan een e-mail met je vraag of mededeling.

Wil je ons team versterken?

Als je je wil inzetten voor de belangen van medecliënten kun je je opgeven voor de Cliëntenraad. Je kunt dan worden uitgenodigd om kennis te maken met het werk van de Cliëntenraad en een vergadering bij te wonen. Het Cliëntenraadswerk kost ongeveer twee tot drie uur per week. Deze tijd besteed je aan het onderhouden van contact met medecliënten, het inlezen in de organisatie en het adviseren van de Raad van Bestuur. Eens per maand vindt een vergadering plaats die ongeveer twee uur in beslag neemt.

Wil je informatie over Cliëntenbelang?

Bezoek de website www.clientenbelangamsterdam.nl.

Contact

Cliëntenraad Sinai Centrum
Laan van de Helende Meesters 2
Postbus 2063
1180 EB Amstelveen

M: 06 1781 2719 (maandag t/m zondag van 08.00-20.00 uur)
E: cr-sinai@sinaicentrum.nl

De Cliëntenraad heeft een eigen kantoor op de eerste verdieping van het hoofdgebouw.