Ouderschap bij PTSS

‘Ouderschap bij PTSS’ is een onderzoeksproject over de invloed van posttraumatische stressstoornis (PTSS) op ouderschap en het gezin. PTSS heeft vaak een grote invloed op het dagelijkse leven. Veel ouders met PTSS ervaren dan ook uitdagingen bij het opvoeden van hun kind(eren). We weten uit andere onderzoeken dat kinderen van ouders met PTSS zelf ook meer kans hebben om PTSS te krijgen. Ook andere psychische problemen, zoals angsten, depressie en druk gedrag, komen vaker voor bij kinderen van ouders met PTSS. Het doel van het project Ouderschap bij PTSS is om de invloed van PTSS op het ouderschap beter te begrijpen en problemen bij ouders en kinderen te voorkomen. Dit project is opgezet door de onderzoekers van het Sinai Centrum en mogelijk gemaakt door Stichting Steunfonds Joodse GGz en ZonMw.

Binnen dit project zijn er drie onderzoeken:

KopOpOuders PTSS

In dit onderzoek ontwikkelt Sinai Centrum samen met het Trimbos Instituut en Arkin Jeugd & Gezin Preventie een laagdrempelige cursus voor ouders met PTSS. De cursus is bedoeld om ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Het doel van dit onderzoek is te testen of de cursus goed werkt. We kijken daarvoor naar hoe het gaat met de ouders zelf en met hun kind(eren).

Interviewstudie ‘Ouderschap bij PTSS: Ervaringen van ouders en kinderen’

In dit onderzoek streven we naar meer inzicht in hoe het voor ouders met PTSS is om hun kind(eren) op te voeden. Ook willen we weten hoe het voor kinderen is om een ouder met PTSS te hebben. We vragen ouders en kinderen met vragenlijsten en een interview naar hun ervaringen. Dit onderzoek heeft twee doelen. Ten eerste willen we de ervaringen van ouders met PTSS en hun kinderen beschrijven, zodat onderzoekers en hulpverleners hen beter kunnen begrijpen. Ten tweede willen we door dit onderzoek zorgen dat de cursus KopOpOuders PTSS beter aansluit bij wat ouders en kinderen nodig hebben.

Individuele participantendata meta-analyse (IPDMA):

Dit is een literatuuronderzoek waarin we de al bestaande wetenschappelijke kennis over ouderschap en PTSS bij elkaar brengen. De gegevens van studies over dit onderwerp worden met elkaar gecombineerd. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het effect van PTSS op de manier waarop ouders hun kind(eren) opvoeden, en op de ouder-kindrelatie. Daarnaast onderzoeken we of het effect van PTSS op de opvoeding en ouder-kindrelatie beïnvloed wordt door het soort trauma dat de ouder heeft meegemaakt.

Onderzoekers en contact

Kathleen Thomaes is psychiater en hoofdonderzoeker. Zij is te bereiken op 020-545 72 00 of kathleen.thomaes@sinaicentrum.nl. Laurien Meijer is promovendus en is bereikbaar op 020-545 7327 of laurien.meijer@sinaicentrum.nl.

Nieuws: ZonMw-subsidie voor KopOpOuders PTSS! Onderzoek in 2022 van start

KopOpOuders PTSS is een nieuwe cursus speciaal voor ouders met PTSS. In deze cursus worden ouders met PTSS ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen. De cursus bestaat uit 5 online modules en 3 sessies in het echt met een hulpverlener. Ouders leren meer over de invloed van hun PTSS op hun rol als ouder en het welzijn van hun kind. Ook krijgen ze tips om beter om te gaan met uitdagingen die vaak voorkomen bij ouders met PTSS. Het doel is om ouders nieuwe opvoedvaardigheden te leren, hen meer vertrouwen in zichzelf als ouder te geven, te zorgen voor steun vanuit de omgeving wanneer nodig en te zorgen dat kinderen lekker in hun vel (blijven) zitten.

KopOpOuders PTSS is gebaseerd op KopOpOuders Zelfhulp. Dat is een online cursus van het Trimbos Instituut voor ouders met veel stress, psychische problemen of een verslaving. Voor het project Ouderschap bij PTSS werken Sinai Centrum, het Trimbos Instituut en Arkin Jeugd & Gezin Preventie samen aan KopOpOuders PTSS. Hierbij worden ze geholpen door een adviesraad van ouders die zelf PTSS hebben (gehad) en hun kinderen. Zij denken mee vanuit hun eigen ervaringen.

Cliënten die bij Sinai Centrum of andere Arkin-specialismen PTSS-behandeling krijgen, en kinderen tussen de 4-18 jaar hebben, kunnen meedoen aan deze nieuwe cursus in het kader van een onderzoek. Dit onderzoek start begin 2022 en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ZonMw-programma ‘Wat werkt voor de jeugd’.