Aanmelden intensieve behandelafdeling bij herstel- of stabilisatie

Naast ruimte voor PTSS-behandeling, beschikt de intensieve behandelafdeling (IBA) over een klein aantal bedden bedoeld voor kortdurende opname voor behandeling van andere problematiek. Indicatie hiervoor is divers; voorwaarde is wel dat de client de open afdeling met de daarbij behorende vrijheden aankan.

Indicatie voor opname kan bijvoorbeeld zijn:

 • Afbouw van benzodiazepines;
 • Overgang detox naar trauma verwerkende therapie;
 • Opnieuw instellen van medicatie;
 • Stemmingsklachten;
 • Licht psychotische klachten;
 • Herstel dagstructuur / reactivatie

De cliënt neemt ​​binnen eigen mogelijkheden deel aan het afdelingsprogramma, met het volgende behandelaanbod:

 • 24-uurs oplossingsgericht verpleegkundig milieu;
 • Opstellen signaleringsplan;
 • Op indicatie individuele behandeling, zoals CGT, farmacotherapie, vaktherapie en systeemgesprekken of sociaalpsychiatrische begeleiding (Roads);
 • Groepsgerichte behandeling, zoals oplossingsgerichte groep, psycho-educatie, milieutherapeutische momenten, lichaamsgerichte therapie (PMT en beweging), creatieve of beeldende therapie, cgtgroep , insomniagroep en dagelijkse wandelingen.

Belangrijke voorwaarden voor opname:

 • Client is gemotiveerd voor opname.
 • Client is ADL-zelfstandig.
 • Client kan zich verstaanbaar maken in het Nederlands of Engels (in overleg), om goed gebruik te kunnen maken van het therapeutisch aanbod van de kliniek.
 • De afdeling is, gezien het open karakter, niet geschikt voor cliënten met acute suïcidaliteit.
 • Middelengebruik en agressie zijn in geen geval toelaatbaar.

Contact en aanmelden 

Ggz-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en huisartsen kunnen patiënten aanmelden bij onze IBA. Aanmeldingen kunnen gedaan worden middels het aanmeldformulier. De aanmelding kan getoetst worden aan de hand van een poliklinisch uit te voeren intakegesprek.

Voor vragen kunt u bellen met 020-5457303 of mailen naar ock@sinaicentrum.nl, het aanmeldformulier kunt u sturen naar: opname@arkin.nl.

U kunt ook onze folder raadplegen.