Wachttijden

Hieronder zie je de wachttijden. Het aantal weken dat er staat is een indicatie. Dat betekent dat het aantal weken hoger of lager kan zijn dan hieronder staat. We doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wanneer je je hebt aangemeld, nemen wij telefonisch contact met je op om een afspraak voor een intakegesprek te maken.

Aanmeld- en behandelwachttijd
In de tabel zie je de ‘aanmeldwachttijd’ en de ‘behandelwachttijd’. De aanmeldwachttijd is de gemiddelde tijd die je moet wachten vanaf het moment dat je bij ons bent aangemeld totdat je op intakegesprek komt. De behandelwachttijd is de gemiddelde tijd die tussen het intakegesprek en de daadwerkelijke behandeling zit.

Als je de wachttijd te lang vindt, kun je zelf of via de huisarts contact opnemen met ons. Voor vragen kun je bellen met de afdeling Centrale Aanmelding Arkin: 020 – 590 44 44.

Gemiddelde wachttijden per locatie
LocatieGemiddelde aanmeldwachttijdGemiddelde behandelwachttijd
Polikliniek Amstelveen (traumabehandeling en PTSS) 53 weken 40 weken
Polikliniek Utrecht (traumabehandeling PTSS) 20 weken 12 weken
Polikliniek Amersfoort (traumabehandeling en PTSS) 20 weken 12 weken
Polikliniek Amersfoort NOG 26 weken 26 weken
Polikliniek Amsterdam Noord 53 weken 40 weken
IBA (klinische traumabehandeling) 15 weken 6 weken
IBA (herstelopname) 3-4 weken 3-4 weken
VIBU (Veteranen Intensieve Behandelunit) 3 weken 6 weken
Langdurige zorgafdeling Kastelenstraat 1 week 1 week
Joodse ggz (Joodse en Indische doelgroep) 26 weken 26 weken
Publicatiedatum: 19 juni 2024

*Deze tijden zijn een inschatting.

Praktische tips om de wachttijd te overbruggen

We geven hier een aantal tips hoe je de wachttijd zo goed mogelijk kunt overbruggen en benutten. Deze tips verminderen de PTSS-klachten niet, maar kunnen het wachten misschien wel dragelijker maken.

Wat te doen in geval van crisis

Het kan zijn dat jouw klachten toenemen of gevoelens veranderen. Soms kunnen de klachten zodanig toenemen dat je denkt extra zorg nodig te hebben. Het kan zijn dat je somberder wordt of dat de omstandigheden thuis zijn veranderd waar je je zorgen over maakt.

Binnen kantoortijden: Neem dan direct contact op met jouw intaker 020 – 545 72 00
Buiten kantoortijden: Kan het niet wachten tot de volgende werkdag? Dan kan je contact opnemen met de crisisdienst in jouw woonplaats.

  • Amsterdam: 020 – 523 54 33
  • Amstelveen 020 – 788 53 33
  • Buiten de regio Amsterdam: neem contact op met de crisisdienst van jouw regio of bel de huisartsenpost (zie website van je huisarts voor het telefoonnummer).

Bel de telefonische hulplijn 0800 – 0113 (gratis en anoniem) als je aan zelfdoding denkt, er is dan een deskundige die naar je luistert en advies geeft.

Opties behandeling

Wij kunnen ons voorstellen dat je de behoefte hebt om te onderzoeken of er elders sneller plek is voor traumabehandeling. Wij raden je aan contact op te nemen met je huisarts en/of om andere opties te spreken. Ben je woonachtig in de regio Amsterdam? Dan kan WegwijsGGZ ook behulpzaam zijn.

Wachttijden en verzekering
Onze wachttijden zijn voor iedereen hetzelfde: het maakt niet uit bij welke zorgverzekeraar jij verzekerd bent. Soms zijn de wachttijden erg lang, dat noemen we ‘boven de norm’. Als dat het geval is, dan kun je jouw zorgverzekeraar vragen om zogeheten ‘wachtlijstbemiddeling’. Jouw zorgverzekeraar kan je dan ondersteunen zodat de wachttijd binnen de normen blijft. Die normen zijn de maximale wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen hebben afgesproken. Dit noemen we de ‘Treeknorm’. Deze norm is dat je binnen vier weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek hebt. En dat de behandeling vervolgens binnen tien weken na dat intakegesprek begint.

Wij doen ons best om je zo snel mogelijk te verwelkomen!