Geschiedenis

De wortels van het Sinai Centrum liggen in het jaar 1909. Toen werd “Het Apeldoornsche Bosch” geopend in Apeldoorn. Dit was een instelling voor Joodse psychiatrische patiënten en verstandelijk gehandicapte kinderen. In januari 1943 werden alle patiënten en het Joodse personeel gedeporteerd. Vrijwel niemand keerde terug. Jaarlijks wordt deze gruwelijke ontruiming herdacht bij het monument in het Prinsenpark in Apeldoorn.

In 1960 werd de psychiatrische zorg voor Joodse mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en de zorg voor Joodse cliënten met een verstandelijke handicap voortgezet in Amersfoort. Het centrum werd door Koningin Juliana geopend en kreeg de naam Sinai-Kliniek.

Het huidige centrum is voortgekomen uit een fusie tussen de Joodse Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (JAGGZ) en de Sinai-Kliniek. In 1966 had de Sinai-Kliniek zich uitgebreid met zwakzinnigenzorg, dagbehandeling en verpleging van psychisch gestoorde bejaarden. De naam werd veranderd in Sinai Centrum.

In 2008 zijn het klinische deel van Amersfoort en de polikliniek en deeltijdafdeling van Amsterdam verhuisd naar Amstelveen. Amersfoort behield de polikliniek en de deeltijdbehandeling.

Sinds 2014 is het Sinai Centrum onderdeel van Arkin.

Per 1 januari 2021 is sprake van een juridische fusie tussen de stichting Arkin en Sinai Centrum B.V. Ten aanzien van de borging van de eigenheid van het Sinai Centrum zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo zijn ondermeer de naam van het Sinai Centrum, het Joods Statuut en de zorg voor de Joodse doelgroep formeel verankerd in de statuten van Arkin. Ook is de statutaire Commissie Sinai Centrum die toeziet op de Joodse identiteit en de zorg voor de Joodse doelgroep binnen het Sinai Centrum vastgelegd in de statuten van Arkin.