Deel jouw ervaring

Sinai Centrum ziet de mens achter de stoornis
Niet vergeten, wél vooruit

Expertisecentrum PTSS

 

  • Poliklinieken
  • Opnamekliniek
  • Veteranenzorg
  • Joodse ggz
  • Langdurige zorg

 

Cliënt verwijzenNieuws coronavirus

Aanmelden opnamekliniek voor PTSS

De opnamekliniek van het Sinai Centrum in Amstelveen biedt specialistische klinische ptss-behandeling van drie weken. De behandelaren werken met verschillende therapievormen (EMDR, imaginaire exposure, exposure in vivo, narratieve exposure, imaginaire rescripting).

Daarnaast is er de mogelijk van crisisopname, gericht op stabilisatie bijvoorbeeld ter voorbereiding op ambulante PTSS-behandeling of het instellen op medicatie.

Behandelaanbod

  • Kortdurende opname op een open afdeling;
  • 24-uurs oplossingsgericht verpleegkundig milieu;
  • Individuele behandeling, zoals ptss-gerichte psychotherapie, farmacotherapie, vaktherapie, cognitieve gedragstherapie, systeemgesprekken en sociaalpsychiatrische begeleiding;
  • Groepsgerichte behandeling, zoals psycho-educatie, lichaamsgerichte therapie (PMT en beweging), creatieve of beeldende therapie, cognitieve gedragstherapie en dagelijkse wandelingen.

Als de opname plaatsvindt als module in een lopende behandeling, is het belangrijk dat de verwijzer betrokken blijft. Zo kunnen we de continuïteit van de behandeling waarborgen.

Exclusiecriteria

PTSS gaat vaak samen met problemen op andere gebieden. Deels zijn deze problemen te beschouwen als ‘losstaande’ stoornissen, deels zijn ze meer of minder verbonden met de wijze waarop iemand zich aan de gevolgen van de traumasituatie(s) heeft aangepast. Je kunt hierbij denken aan stemmingsstoornissen (met name depressie), angststoornissen, dissociatieverschijnselen, impulsregulatiestoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische klachten en afhankelijkheid of misbruik van middelen. Geen van deze stoornissen is een absolute contra-indicatie voor behandeling in onze opnamekliniek.

Omdat de kliniek een open afdeling is, is het belangrijk dat de patiënt geen gevaar is voor zichzelf of voor anderen.

Middelengebruik en agressie zijn op onze kliniek niet toelaatbaar.

Motivatie van de patiënt

De behandeling is erop gericht het zelfmanagement van patiënten zoveel mogelijk te bevorderen. Voorwaarde is dan ook dat de patiënt gemotiveerd is om deel te nemen aan het volledige programma. Enige beheersing van de Nederlandse taal is van belang om voldoende van het programma te kunnen profiteren.

Contact en aanmelden

GGZ-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en huisartsen kunnen patiënten aanmelden bij onze opnamekliniek. Aanmeldingen kunnen gedaan worden middels het aanmeldformulier opnamekliniek. De aanmelding zal beoordeeld worden door de opnamecoördinator. Bij onduidelijkheden neemt zij contact op.

Vragen over het proces van aanmelden (route, status) kun je via e-mail stellen: aanmeldingopnamekliniek@sinaicentrum.nl.

Inhoudelijke vragen over de aanmelding kun je stellen aan de opnamecoördinator van Sinai Centrum. Dit kan op werkdagen tijdens kantooruren op telefoonnummer 020 545 7303.
(Het is mogelijk dat je de voicemail krijgt. Spreek iets in, dan word je dezelfde dag teruggebeld.)

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Sinai Centrum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin