Aanmelden intensieve behandelafdeling voor intensieve PTSS-behandeling

De intensieve behandelafdeling (IBA) van het Sinai Centrum in Amstelveen biedt specialistische klinische PTSS-behandeling, waarbij met verschillende therapievormen (EMDR, Imaginaire Exposure, Exposure in Vivo) en een team van wisselende behandelaren, volgens de nieuwste inzichten wordt gewerkt. 

Tijdens een kortdurende opname van 3 weken, wordt intensieve trauma verwerkende behandeling aangeboden. 

Behandelaanbod 

 • Kortdurende opname op een open afdeling; 
 • 24-uurs oplossingsgericht verpleegkundig milieu; 
 • Opstellen signaleringsplan; 
 • Individuele evidence based trauma verwerkende behandeling, farmacotherapievaktherapie en op indicatie systeemgesprekken; 
 • Groepsgerichte behandeling, zoals psycho-educatie, milieutherapeutische momenten, lichaamsgerichte therapie (PMT en beweging), creatieve of beeldende therapie, insomniagroep en dagelijkse wandelingen. Hoewel deze programmaonderdelen in een groep plaatsvinden, ligt de nadruk op het individuele proces.  

Opname als module in uw behandeling: verwijzer blijft in beeld! 

Een kortdurende intensivering van de PTSS-behandeling is meestal niet voldoende om volledig klachtenvrij te worden. Wij gaan ervan uit dat uw patiënt al een vorm van evidence based trauma verwerkende behandeling ontvangt en in staat is te verwoorden waaraan hij of zij tijdens de opname zou willen werken. Door de concrete onderwerpen waar de behandeling zich op zal richten (targets) vooraf in overleg te bepalen, kan meteen met de therapie gestart worden. Na de opname continueert uw patiënt de trauma verwerkende behandeling bij u. Het Sinai Centrum neemt geen behandelingen over. 

Motivatie van de patiënt

De behandeling is erop gericht het zelfmanagement van patiënten zoveel mogelijk te bevorderen. Voorwaarde is dan ook dat de patiënt gemotiveerd is om deel te nemen aan het volledige programma. Enige beheersing van de Nederlandse taal is van belang om voldoende van het programma te kunnen profiteren. 

Inclusiecriteria

 • Er is sprake van PTSS (we behandelen alleen A-criteria).
 • Er is een lopende PTSS behandeling (evidence based – IE/EMDR).
 • Vervolg PTSS behandeling direct na ontslag, behandelaar is betrokken tijdens opname.
 • Er is een targetlijst inclusief vermijding en veiligheidsgedrag.
 • Er is een up-to-date signaleringsplan (suïcidaliteit/spanning).
 • Patiënt is minimaal 2 weken gestopt met middelengebruik voor opname.

Exclusiecriteria

PTSS gaat vaak samen met problemen op andere gebieden. Soms zijn deze problemen te beschouwen als op zich staande stoornissen, maar vaak zijn ze meer of minder verbonden met de wijze waarop de patiënt zich aan de gevolgen van de traumasituatie(s) heeft aangepast. Hierbij kunt u denken aan stemmingsstoornissen (met name depressie), angststoornissen, dissociatieverschijnselen, impulsregulatiestoornissen, suïcidaliteitpersoonlijkheidsstoornissen, psychotische klachten en afhankelijkheid of misbruik van middelen. Geen van deze stoornissen is een absolute contra-indicatie voor behandeling in onze opnamekliniek. Wel is het van belang vooraf te overleggen welke afspraken met u en uw patiënt te maken zijn om opname en behandeling goed te laten verlopen. Omdat de kliniek een open afdeling is, wordt de grens in ieder geval bepaald door de veiligheid van uw patiënt en/of de andere patiënten op de afdeling. 

Middelengebruik en agressie zijn in geen geval toelaatbaar. Een voorbehandeling elders kan dan aangewezen zijn. 

Contact en aanmelden 

Ggz-instellingen, vrijgevestigde psychiaters en huisartsen kunnen patiënten aanmelden bij onze IBA. Aanmeldingen kunnen gedaan worden middels het aanmeldformulier TVT IBA. Het is aan te raden om deze checklist te bekijken vóór aanmelding. Na aanmelding volgt een intakegesprek. U kunt ook onze folder over de IBA raadplegen.

Vragen over het proces van aanmelden (route, status) kunt u via e-mail stellen: opname@arkin.nl. 

Vragen over uw aanmelding kunt u stellen aan de opnamecoördinatoren van het Sinai Centrum. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur tussen 10.30 uur en 12.30 uur op telefoonnummer 020 545 7303. Of door een mail te sturen aan ock@sinaicentrum.nl. Iedere dinsdag is er een behandelaar aanwezig tijdens het telefonisch spreekuur om casussen en/of mogelijke aanmeldingen inhoudelijk te overleggen.