Poliklinisch

Na de intake krijg je het advies voor een poliklinische behandeling voor PTSS. ‘Poliklinisch’ betekent dat je wekelijks contact met ons hebt. De eerste afspraak is bij ons op locatie of online. Dan bespreek je samen met je behandelaar welke gesprekken via beeldbellen worden gevoerd en voor welke gesprekken je naar onze locatie toekomt. Je kunt terecht op een van onze locaties in Amsterdam, Amstelveen, Amersfoort of Utrecht,

In principe heb je het hele traject dezelfde regiebehandelaar. Er kunnen echter meerdere behandelaars betrokken zijn bij jouw traject. Als je als onderdeel van je PTSS behandeling medicijnen gebruikt bezoek je ook een arts, psychiater of verpleegkundig specialist. Een individuele PTSS behandeling bestaat gemiddeld uit 20 gesprekken die een of twee keer week plaatsvinden. Een individueel gesprek duurt 70-90 minuten.

We richten ons op het verleden, maar ook op het heden. We gaan zo snel mogelijk aan de slag met traumaverwerking. De PTSS behandeling hangt zo veel mogelijk samen met jouw leven en wat daarin speelt, omdat dat effectief is gebleken. We betrekken dan ook het liefst de mensen in je omgeving (‘het systeem’) bij de PTSS behandeling.

Onze PTSS behandelingen zijn volgens de nieuwste inzichten. Binnen het Sinai Centrum doen we ook onderzoek naar de effectiviteit van traumabehandelingen. Die kennis zetten we direct in in de behandeling.

De ervaring leert dat er nog een na-effect is van de therapie: de verwachting is dat je nog verder opknapt als de behandeling is afgerond.

Vier verschillende behandelingen

We bieden in Amsterdam, Amstelveen, Amersfoort en Utrecht vier verschillende therapieën aan voor trauma en PTSS:

  1. Imaginaire exposure (IE)
  2. Eye movement desensitisation reprocessing (EMDR)
  3. Imaginaire rescripting (ImRs)
  4. Narratieve-exposuretherapie (NET)

De effectiviteit van IE en EMDR is het meest onderzocht. Die behandelingen hebben dus onze voorkeur. Ook de richtlijn voor traumabehandeling (Trimbos Instituut) geeft dit aan.

Imaginaire exposure (IE)

Bij imaginaire exposure ga je, samen met je behandelaar, in gedachten terug naar de gebeurtenis. Dit doe je in een veilige omgeving. Je vertelt over je trauma en herbeleeft het, zo veel mogelijk in detail over hetgeen je is overkomen. Door de traumatische gebeurtenis steeds weer te beschrijven leer je dat je niet meer in gevaar bent en dat je angstige verwachtingen niet uitkomen. Hiermee doorbreek je je vermijding en zal je minder bang zijn voor de herinnering.  Zo ontstaat ruimte voor verwerking. Je krijgt weer controle over je herinneringen. Hierdoor nemen de herbelevingen, nachtmerries en flashbacks af.

EMDR

EMDR is een behandeling die ervoor zorgt dat je minder last hebt van de emotionele gevolgen van nare ervaringen in je leven. Je haalt de gebeurtenis opnieuw voor de geest, in combinatie met een afleidende stimulus. Zo wordt je herinnering ‘opnieuw opgeslagen’, maar in een minder emotioneel beladen vorm.

Hoe gaat een EMDR-sessie in zijn werk? Dit filmpje van de Vereniging EMDR Nederland laat het zien.

Imaginaire rescripting

Bij imaginaire rescripting roept de behandelaar de herinnering aan de schokkende gebeurtenis op. Op het naarste moment van de herinnering wordt er gestopt: dan kijk je hoe je de gebeurtenis anders kunt laten verlopen. Je beeldt je in hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt. Je stelt je ook voor dat je dat alternatieve script uitvoert. Dat geeft veel rust.

Narratieve exposure

NET plaatst de nare gebeurtenis(sen) in het perspectief van je gehele leven. De behandeling start met het leggen van een levenslijn van stenen (nare herinneringen) en bloemen (goede herinneringen). Daarna ga je in de gedachten terug naar de traumatische gebeurtenissen uit het verleden, die je in detail doorspreekt. Elke zitting wordt een deel van de levenslijn besproken. Door de gebeurtenissen – de stenen én de bloemen – te bespreken, kun je ze verwerken. De therapeut maakt een verslag van alle gebeurtenissen dat je aan het einde meekrijgt.

Medicatie

In het geval van ernstige slaapproblemen, nachtmerries, depressieve en angstklachten ondersteunen we, als dat nodig is, ook met medicatie. Dat doen we volgens de daarvoor geldende richtlijnen. We ondersteunen ook bij het afbouwen van kalmeringstabletten (indien nodig en gewenst in samenwerking met Jellinek) omdat we weten dat de dempende werking daarvan (net als bij alcohol en drugs) het effect van traumatherapie kan verminderen.

Aanvullende modules

Soms is het wenselijk om de actieve behandeling voor traumaverwerking aan te vullen met specifieke behandelmodules. Deze behandelmodules kunnen gericht zijn op:

  • Het verbeteren van de emotieregulatie;
  • Gelijktijdige andere psychische klachten aanpakken, zoals depressie of persoonlijkheidsproblemen. Voorbeelden van modules gericht op persoonlijkheidsproblemen zijn schematherapie en dialectische gedragstherapie
  • Traumaverwerking ondersteunen met non-verbale therapie (beeldende of creatieve therapie, PMT)

Afhankelijk van de module wordt die individueel of in een groep aangeboden.