Klinisch (VIBU)

De VIBU (Veteranen Intensieve Behandelunit) richt zich op veteranen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogs- of conflictgebieden en (mede) als gevolg van deze uitzending kampen met ernstige psychische klachten, waarvoor klinische behandeling noodzakelijk is. De VIBU maakt onderdeel uit van de keten binnen het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Voor wie?

De VIBU is voor veteranen met uitzendgerelateerde problematiek, bij wie ambulante behandeling (nog) niet helpt. Het gaat hierbij om klachten die ontstaan zijn tijdens of na een uitzending als militair, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarnaast is er vaak sprake van complicerende factoren zoals:

 • Grote problemen met de emotieregulatie en/of agressieregulatie;
 • Persoonlijkheidsproblematiek;
 • Verslaving of middelenmisbruik;
 • Problemen binnen relaties met anderen (partner, familie, vrienden);
 • Ernstige problemen met huisvesting of financiën.

Behandelsetting

De VIBU is een open opnameafdeling met 24-uurs verpleegkundige bezetting en een capaciteit van 10 bedden. Daarnaast is er 1 crisisbed, waar binnen kantooruren opgenomen kan worden voor 2, maximaal 3 weken. Tijdens crisisopname kan gekozen worden voor het 12-weekse behandelprogramma op een later af te spreken moment.  Er wordt intensief samengewerkt met de eerstelijns- en tweedelijnsparticipanten binnen het LZV.

Behandelprogramma

De VIBU biedt een intensief behandelprogramma van 12 weken dat gericht is op PTSS en op bijkomende emotieregulatie- en/of verslavingsproblemen. Het programma is gebaseerd op dialectische gedragstherapie (DGT), waarin het aanleren en toepassen van vaardigheden centraal staat. Deze vaardigheden bestaan uit mindfulness, frustratietolerantie, emotieregulatie en intermenselijke effectiviteitsvaardigheden. DGT is reeds onderzocht als een succesvolle behandeling bij veteranen met PTSS. DGT en het klinische milieu kunnen helpen om alsnog traumagerichte therapie, zoals IE (Imaginaire Exposure) en EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) aan te gaan als dat ambulant (nog) niet gelukt is.

Behandelonderdelen

 • Psycho-educatie over traumagerelateerde klachten
 • DGT-vaardigheidstraining in groep + individuele DGT-sessies
 • Exposure-in-vivo gericht op het doorbreken van vermijding
 • Individuele traumabehandeling (EMDR, imaginaire exposure of imaginaire rescripting)
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) gericht op slaap en middelengebruik
 • Psychiatrische consulten (indien geïndiceerd)
 • Vaktherapieën (beeldende therapie, psychomotore therapie)
 • Sport
 • Trajectcoaching
 • Naastenbijeenkomst waarin naasten uitleg krijgen over PTSS

Voorafgaand aan de opname bij de VIBU doen we een intake- en een precommitmentgesprek, waarin met de cliënt samen wordt bekeken wat de doelen zijn om weer eigen regie te krijgen, hoe de motivatie tot verandering is en of de cliënt in de weken niet te veel wordt afgeleid van deze doelen en motivatie door bijv. huisvestings- of financiële problemen.

Opname wordt gezien als onderdeel van een langer durend ambulant traject en daarom worden in behandelplanbesprekingen op 6 en 10 weken de ambulant behandelaar, de maatschappelijk werker (NVI of BMW) en de naaste(n) betrokken.

Adresgegevens

VIBU
Sinai Centrum
Laan van de Helende Meesters 2
Postbus 2063, 1180 EB
Amstelveen

T (020) 545 7200

Aanmelden

Verwijzing naar de VIBU vindt plaats binnen (en vanuit) de ketenpartners van het LZV. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV keten te verwijzen naar de VIBU.

Wilt je een cliënt aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in en verstuur dit naar opname@arkin.nl (alleen voor verwijzers). Wij nemen binnen een week contact op.

Overleg over een verwijzing graag via bovenstaand mailadres of bel 020 545 7200 en vraag naar Shanna Teunissen (GZ-psycholoog), Kathleen Thomaes (psychiater/manager behandelzaken) of Jorim den Hertog (manager bedrijfsvoering).

Publicaties

Benieuwd naar de ervaringen bij onze VIBU? Lees hier de verhalen van Mark en Marcel