Klinisch (VIBU)

Veteranen die uitgezonden zijn geweest naar oorlogs- en conflictgebieden kunnen kampen met ernstige psychische klachten. Dan is goede behandeling nodig. Soms is ambulante behandeling niet voldoende, omdat je meer dan alleen PTSS hebt. Je kunt dan worden opgenomen in onze Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) in Amstelveen. De VIBU biedt een intensief behandelprogramma van 12 weken gericht op stabilisatie en behandeling van ernstige psychische klachten, zoals PTSS en bovengenoemde bijkomende problemen.

Lees het ervaringsverhaal van Marcel, die in 2019 op de VIBU heeft verbleven.

Voor wie?

Veteranen die bij de VIBU komen hebben een traumagerelateerde stoornis, meestal een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Daarnaast hebben zij vaak bijkomende klachten, zoals:

 • Problemen met emotieregulatie en/of agressieregulatie
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Verslaving of middelenmisbruik
 • Problemen binnen relaties met anderen (partner, familie, vrienden)
 • Problemen met huisvesting of financiën

Bekijk de folder over onze zorg op de VIBU (pdf).

Behandelprogramma

Op de VIBU werkt een multidisciplinair behandelteam: verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, psychologen en psychiaters.

We raden aan het behandelprogramma vooraf goed te bestuderen, zodat je weet waar je aan begint. Het is een effectief programma, dat vraagt om motivatie en commitment. Opname op de VIBU wordt gezien als onderdeel van een langer durend ambulant traject.

 • Psycho-educatie over trauma-gerelateerde klachten (in groep)
 • Vaardigheidstraining in groep (frustratietolerantie, emotieregulatie en sociale vaardigheden)
 • Exposure-in-vivo-groep gericht op doorbreken van vermijding
 • Individuele psychotherapie, startend met individuele cognitieve therapie voor vermijdingsgedrag. Indien mogelijk overgaand in:
 • Individuele traumabehandeling (EMDR, Exposure of Imaginatie en Rescripting) op indicatie
 • Oefenen met doorbreken van vermijding
 • Vaktherapieën in groep (creatieve therapie, psychomotore therapie)
 • Sport (in groep), runningtherapie
 • Behandelplanbesprekingen (met maatschappelijk werk, ambulant behandelaar en naastbetrokkenen)

Behandeling met medicijnen is op indicatie.

Hiernaast maken we in overleg gebruik van het behandelaanbod van afdelingen Roads (opbouw dagbesteding) en Jellinek (middelengebruik) van Arkin.

Adresgegevens

VIBU Amstelveen
Sinai Centrum
Laan van de Helende Meesters 2
Postbus 2063, 1180 EB
Amstelveen

T (020) 545 7200

Aanmelden

Verwijzing naar de VIBU vindt plaats binnen (en vanuit) de ketenpartners van het LZV. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV-keten te verwijzen naar de VIBU-voorziening.Het is niet mogelijk om van buiten de LZV-keten te verwijzen naar de VIBU-voorziening. Aanmelden gaat via aanmeldenVIBU@sinaicentrum.nl (NB: alleen voor verwijzers).

Overleg over een verwijzing graag met Kathleen Thomaes: 020 545 7200 / 06 5264 8538 of Magchiel Gouweloos: 020 545 7117.