Geüniformeerden

Politieagenten en andere geüniformeerden kunnen door de aard van hun werk worden blootgesteld aan bedreigingen, agressie, ernstige verwondingen of (seksueel) geweld, bij henzelf of bij anderen. Ook zien zij in hun werk veel leed. Dit kan uiteindelijk leiden tot ernstige klachten, bijvoorbeeld een PTSS. Vaak is er sprake van een langdurige opeenstapeling van gebeurtenissen, waarbij het vermoeden van trauma pas na jaren duidelijk wordt. Ook kan iemand jaren zonder grote problemen leven, maar door een heftige gebeurtenis snel ernstige PTSS-klachten krijgen.

Het Sinai Centrum kan politiemensen en andere geüniformeerden helpen bij deze klachten. Onze behandelaren hebben een diepgaande deskundigheid opgebouwd in het behandelen van psychotrauma’s die o.a. zijn veroorzaakt door traumatiserende ervaringen in je beroep.

Intensieve behandelafdeling voor veteranen: de VIBU

Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma en PTSS bij veteranen. We hebben een intensieve behandelafdeling voor veteranen: de Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU). De VIBU biedt specialistische zorg binnen de keten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), een initiatief waarin civiele en militaire instellingen samenwerken voor de zorg voor veteranen.