Wat is PTSS?

PTSS staat voor posttraumatische stress-stoornis. PTSS kan ontstaan nadat je een trauma hebt meegemaakt. Lees hier meer over de definitie een ’trauma’.

Het is normaal om na het meemaken van zo’n gebeurtenis ontregeld te zijn, moeilijk te slapen en over de gebeurtenis te piekeren. Bij de meeste mensen nemen deze klachten vanzelf af. Als je daar na een maand nog in dezelfde hevigheid last van hebt, kan er sprake zijn van een PTSS. Je hebt bijvoorbeeld herbelevingen en nachtmerries, of gaat alles uit de weg wat aan de traumatische gebeurtenis doet denken. Ook kun je je voortdurend gespannen voelen, snel schrikken, of concentratieproblemen hebben.

Lees meer over de symptomen.

Complexe PTSS

Sommige mensen die te maken hebben gehad met langdurige vroegkinderlijke traumatisering kunnen last krijgen van complexe PTSS. Je hebt dan klachten die horen bij PTSS, plus problemen om je emoties te reguleren, problemen in relaties met anderen, en op het gebied van je zelfbeeld. Wat blijkt is dat een behandeling voor PTSS ook helpt voor CPTS. Als de PTSS klachten afnemen heeft dat ook een positief effect op het reguleren van je emoties.

Behandeling bij het Sinai Centrum

Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van posttraumatische stress-stoornis. Door jarenlange ervaring hebben wij een deskundigheid opgebouwd in het behandelen van psychotrauma’s die zijn veroorzaakt door geweld door anderen, door je beroep, en door oorlog. In de behandeling hebben wij oog voor ieders achtergrond en levensverhaal. Kernwaarden bij het Sinai Centrum zijn zorg voor elkaar, mogen zijn wie je bent en gastvrijheid.

We hebben ook de kennis en kunde in huis voor de behandeling van complexe PTSS. Als expertisecentrum kunnen wij een stap verder gaan als dat nodig blijkt.

Het Sinai Centrum heeft in 2022 het TOPGGZ-keurmerk toegekend gekregen. Het Sinai Centrum krijgt hiermee de erkenning dat zij hooggespecialiseerde en innovatieve cliëntenzorg levert, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding.

Het Sinai Centrum is onderdeel van ggz-instelling Arkin. Dat betekent dat samenwerken met andere specialismen die andere klachten behandelen. Ook kunnen we juist zorgen voor een soepele overgang als het nodig blijkt om de behandeling af te bouwen.