Naasten

De ziekte van een familielid, goede vriend of buurman kan een enorme invloed hebben op ieders leven. Sinai Centrum helpt graag om daar goed mee om te kunnen gaan. Familie, vrienden en andere naastbetrokkenen zijn immers blijvend, de hulpverlening is vaak tijdelijk. We investeren in een hechte samenwerking tussen cliënt, naastbetrokkenen en behandelaar. Wanneer cliënten geen netwerk meer hebben, werken we aan het herstel daarvan.

Informeren, betrekken en ondersteunen van naasten

Sinai Centrum betrekt en informeert naastbetrokkenen. Waar nodig bieden we individueel advies, ondersteuning of behandeling.