Vluchtelingen

Mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld kunnen geconfronteerd zijn met traumatische ervaringen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat ze psychische problemen ontwikkelen. Ook de situatie in het land van aankomst kan van invloed zijn op het ontwikkelen van een psychische stoornis. Risicofactoren zijn onder andere een gebrek aan sociale ondersteuning, taalproblemen en onzekerheid over de toekomst.

Veel voorkomende psychische klachten bij vluchtelingen zijn PTSS, angst, depressies, slaapproblemen en spanningen. Vaak zijn mensen prikkelbaar en voortdurend alert op mogelijk gevaar.

Met de juiste aanpak is PTSS bij vluchtelingen goed te behandelen. Het Sinai Centrum biedt die behandeling, op onze locaties in Amersfoort, Amstelveen en Amsterdam. Onze behandelaren combineren hun jarenlange ervaring met traumabehandeling met ‘contextkennis’: kennis over de situatie waarin vluchtelingen zich in het land van herkomst bevonden, en over de risicofactoren hier.

De behandelaren van het Sinai Centrum hebben oog voor deze factoren en maken ze onderdeel van de behandeling. Dit zorgt voor goede behandelresultaat: de traumabehandeling bij het Sinai Centrum grijpt immers in op iemands persoonlijke situatie. Wij hebben bovendien jarenlange ervaring met de behandeling van vluchtelingen. Met expertise, een persoonlijke aanpak en een veilige omgeving is PTSS bij vluchtelingen goed te behandelen.