Veteranen

Veteranen zijn voormalige of nog dienende militairen die op missie zijn geweest naar oorlogsgebied of  daarmee vergelijkbare omstandigheden zoals tijdens vredesmissies, al of niet in VN-verband. Bijna alle veteranen zijn met hooggespannen verwachtingen vertrokken. Op uitzending hebben zij indringende en mogelijk zeer nare ervaringen meegemaakt die intense gevoelens van angst, afschuw, woede of hulpeloosheid kunnen veroorzaken.

Voor de Nederlandse militairen die voor Nederland hebben gediend zijn de poliklinieken voor veteranen in Amersfoort en Amstelveen 2e-lijns ketenpartner voor het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. Denk daarbij aan de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Maar ook aan de missies in bijvoorbeeld Cambodja, Ethiopië, Angola, Haïti en voormalig Joegoslavië. Ook personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog is veteraan.

Eenmaal terug in Nederland kan de omschakeling naar ‘het gewone leven’ erg moeilijk zijn door de heftige gebeurtenissen. Sommige veteranen ontwikkelen een post-traumatische stress-stoornis (PTSS), met alle gevolgen van dien voor henzelf, hun gezin, vriendschappen en hun baan.

Het Sinai Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van PTSS en psychische klachten die verband houden met de uitzending van veteranen. Vanuit onze expertise en ervaring bieden wij veteranen poliklinische behandeling. Onze therapieën zijn bewezen effectief.

Intensieve behandelafdeling voor veteranen: de VIBU

Daarnaast hebben we een intensieve behandelafdeling voor veteranen: de Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU). De VIBU biedt een intensief behandelprogramma waarin je persoonlijke doelen gericht worden aangepakt. Het programma van 12 weken is gericht op stabilisatie en behandeling van (ernstige) psychiatrische ontregeling, zoals PTSS en andere bijkomende problemen. Op de VIBU krijg je individuele behandeling, groepstherapie, vaardighedentraining en andere soorten behandeling en begeleiding.

Psychotrauma en PTSS beïnvloeden ook het gezinsleven. Wij bieden daarom niet alleen zorg voor jou als veteraan, maar betrekken ook je partner, eventueel kinderen en andere belangrijke personen actief bij de behandeling.

De VIBU biedt specialistische zorg binnen de keten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), een initiatief waarin civiele en militaire instellingen samenwerken voor de zorg voor veteranen.

Benieuwd naar de ervaringen bij onze VIBU? Lees hier de verhalen van Mark en Marcel

Lees meer over de VIBU in een artikel van EOS magazine.