Joodse identiteit Sinai Centrum

Het Sinai Centrum is van oorsprong een Joodse organisatie en staat klaar voor iedereen. Of je nu Joods of niet-Joods bent, liberaal, orthodox of seculier, iedereen is van harte welkom voor behandeling bij het Sinai Centrum. Onze Joodse identiteit is nog steeds zichtbaar, bijvoorbeeld in onze expertise, faciliteiten en zorgaanbod. Op deze pagina lees je meer over wat dit betekent als je bij het Sinai Centrum komt als cliënt of als medewerker – of je nu Joods bent of niet.

Ten eerste is onze deskundigheid op het gebied van PTSS ontstaan vanuit onze historie als Joodse instelling. Het Sinai Centrum is in 1960 opgericht, als opvolger van het Apeldoornsche Bosch. Al snel bleek er een grote behoefte aan psychische zorg binnen de Joodse gemeenschap. Hierbij was er veelvuldig sprake van problematiek die voortkwam uit oorlogservaringen en de vervolgingen tijdens de Sjoa (de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog). Zo ontwikkelde Het Sinai Centrum in de loop der tijd een expertise in de behandeling van PTSS. Ook leerden wij over de impact van psychotrauma op de naaste omgeving, familie en kinderen. Sinds jaar en dag stelt het Sinai Centrum haar kennis en ervaring beschikbaar voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie of levensbeschouwing.

Voor cliënten met een Joodse achtergrond:
Vanaf haar oprichting staat het Sinai Centrum al klaar voor de Joodse gemeenschap. Als je last hebt van psychische klachten is het namelijk fijn als je terecht kunt op een plek waar je achtergrond begrepen wordt.

 • Bij de Joodse GGZ (onderdeel van het Sinai Centrum) kun je terecht voor effectieve behandeling met de meeste psychische problemen. De behandelaars van de Joodse GGZ zijn vertrouwd met de Joodse- en naoorlogse context.
 • Daarnaast biedt het Sinai Centrum een Joodse woon- en leefafdeling in Amsterdam: de Kastelenstraat. Dit is langdurige zorg. Hier wonen ouderen met langdurige psychiatrische klachten.
 • Voor iedereen die dat wil, zijn bij opname kosjere faciliteiten mogelijk rondom eten. Geef je wensen hieromtrent duidelijk aan voorafgaand aan de opname, dan kunnen wij er rekening mee houden.
 • Je kunt met zingevingsvragen terecht bij onze twee geestelijke verzorgers. Zij hebben een Joodse levensvisie, de één liberaal en de ander orthodox. Bij de geestelijke verzorging kun je zowel terecht voor een individueel gesprek als deelname aan een groep. Zo is er voor iedereen iets passend.

Voor niet-Joodse cliënten:
De ruime meerderheid van onze cliënten komt naar het Sinai Centrum vanwege onze deskundigheid op het gebied van PTSS en is zelf niet-Joods. Je kunt elementen van onze Joodse identiteit tegenkomen als je bij ons in zorg komt. Afhankelijk van de locatie zul je dit meer of minder terugzien.

 • Onze twee geestelijke verzorgers hebben een weliswaar een Joodse levensvisie maar zij staan klaar voor iedereen bij (universele) zingevingsvragen.
 • Op de locaties in Amersfoort, Amstelveen, de Kastelenstraat in Amsterdam en in onze klinieken zie je Joodse aspecten terug, bijvoorbeeld aan de mezoezot (Joodse kokertjes) aan de deurposten.
 • Op de locaties de Kastelenstraat in Amsterdam en in Amstelveen is de Joodse sfeer ook terug te zien aan de kunst in het pand en aan de synagoge/stilteruimte met bibliotheek. Deze is voor iedereen vrij te gebruiken.
 • Niet-Joodse cliënten met psychische problematiek die gerelateerd is aan de generaties lange nasleep van de Tweede Wereldoorlog, kunnen terecht bij ons zorgonderdeel Joodse GGZ. Vaak zien wij bij mensen met een Indische-, Roma-, Sinti- of verzetsachtergrond een soortgelijk klachtenpatroon bij de eerste- en tweede generatie als binnen de Joodse gemeenschap. Ook voor deze mensen is de expertise van Joodse GGZ geschikt.

Figuur 1: voorbeeld van een mezoezah aan de deurpost.

Voor (nieuwe) medewerkers:
Als je bij het Sinai Centrum werkt, kom je met het Jodendom in aanraking. Afhankelijk van de locatie en het team waarin je werkt, kom je dit meer of minder tegen. Je hoeft hier voorafgaand aan je sollicitatie niet in thuis te zijn. Tijdens je inwerkperiode leer je alles wat nodig is.

Wat merk je van de Joodse identiteit van het Sinai Centrum als je hier werkt?

 • Tijdens je inwerkperiode leer je over de Joodse oorsprong en de geschiedenis van het Sinai Centrum.
 • Wij vieren de Joodse feestdagen. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld een feestelijke Chanoeka-bijeenkomst in december en honingcake met Rosj Hasjana/Joods nieuwjaar. In de loop van het jaar word je natuurlijk over deze feestdagen geïnformeerd.
 • Op de locaties in Amstelveen, de Kastelenstraat in Amsterdam en Amersfoort zie je Joodse aspecten terug aan de kunst in het pand, de synagoge/stilteruimte en mezoezot (Joodse kokertjes) aan de deurposten.
 • Op de langdurige zorg afdeling aan de Kastelenstraat in Amsterdam worden in de keuken en algemene ruimtes de leefregels rond kosjer eten en sjabbat (de rustdag op zaterdag) en de Joodse feestdagen gehanteerd. Tijdens je inwerkperiode leer je hier alles over.

Joodse identiteit formeel verankerd
De Joodse identiteit van het Sinai Centrum is voor velen– cliënten, naasten en medewerkers- van grote waarde. Om de Joodse identiteit ook in toekomst te behouden, zijn een aantal zaken in het Sinai Centrum formeel vastgelegd.

 • In de statuten van Arkin is vastgelegd dat het Sinai Centrum deze naam behoudt en zorg voor de Joodse doelgroep blijft bieden.
 • Interne afspraken in het Sinai Centrum rondom de Joodse identiteit zijn vastgelegd in het Joods Statuut.
 • Er is een statutaire ‘commissie Sinai Centrum’ die toeziet op het behoud van de Joodse identiteit van het Sinai Centrum en het naleven van bovenstaande afspraken.

De onderstaande organisatiedelen zijn betrokken bij het behouden van de Joodse identiteit van het Sinai Centrum. De directie is verantwoordelijk voor het beleid rondom de Joodse identiteit, de geestelijke verzorgers hebben een adviserende rol en de Commissie Sinai Centrum ziet toe op het behoud van de Joodse identiteit.