Aanmelden crisisopname VIBU

Naast ruimte voor de 12-weekse opname op de VIBU is er één bed beschikbaar voor een korte crisisopname. Deze opname duurt minimaal 1 week en maximaal 3 weken. Indien gewenst is er na een crisisopname de mogelijkheid om aangemeld te worden voor de 12-weekse opname. Tijdens de kortdurende crisisopname blijft er contact met de verwijzend behandelaar en naasten in de thuissituatie.

Indicaties voor een crisisopname kunnen zijn:

 • Onhoudbare en onveilige situaties thuis (voor cliënt en/of naasten).
 • Verergering PTSS-klachten, waarbij er direct actie ondernomen moet worden.
 • Bovenstaande waarbij herstel van dag-/nachtritme en dagstructuur van belang is.

Cliënt neemt tijdens een crisisopname deel aan het afdelingsprogramma en zal ook in de weekenden op de afdeling verblijven. Het behandelaanbod is gebaseerd op de behandeling van:

 • PTSS: exposure-in-vivo (groep), psycho-educatie,
 • Comorbide emotie- en agressieregulatie problematiek: groepsgerichte vaardigheidstrainingen in het kader van dialectische gedragstherapie (DGT).
 • Middelengebruik: cognitieve gedragstherapie voor insomnia en middelengebruik (groep).
 • De behandeling werd verder ondersteund door dagelijks sport, beeldende therapie, psychomotorische therapie (PMT) en mogelijk farmacotherapie.

Belangrijke voorwaarden voor opname:

 • Cliënt staat achter de crisis opname.
 • Cliënt is ADL-zelfstandig.
 • De afdeling is, gezien het open karakter, niet geschikt voor cliënten met acute suïcidaliteit, tenzij er goede afspraken te maken zijn met client om veiligheid op de open afdeling te waarborgen
 • Middelengebruik en agressie tijdens opname zijn in geen geval toelaatbaar; indien detox nodig, dan gebeurt deze voorafgaand aan de crisisopname

Contact en aanmelden 

 • Verwijzing naar de VIBU vindt plaats binnen (en vanuit) de ketenpartners van het LZV. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV keten te verwijzen naar de VIBU.
 • Wil je een cliënt aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in en verstuur dit naar opname@arkin.nl (alleen voor verwijzers). Wij nemen binnen een week contact op.
 • Overleg over een verwijzing graag via bovenstaand mailadres of bel 020 545 7200 en vraag naar Shanna Teunissen (GZ-psycholoog), Kathleen Thomaes (psychiater/manager behandelzaken) of Jorim den Hertog (manager bedrijfsvoering).
 • U kunt ook onze folder raadplegen.