Aanmelden Veteranen Intensieve Behandel Unit

De Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) van het Sinai Centrum in Amstelveen biedt in een open setting een specialistische klinische behandeling aan van 12 weken (regulier), 6 weken (heropname) en 1-3 weken (crisisopname). Er zijn 10 reguliere bedden en 1 crisisbed (zie aanmelden crisisopname).

Behandelaanbod

 • Traumaverwerkendetherapie (TVT) – EMDR, imaginaire exposure (IE), IMRS​ (individueel)
 • DGT-vaardigheidstraining + individuele DGT-sessies​
 • Exposure-in-vivo gericht op het doorbreken van vermijding​
 • Psycho-educatie over trauma + traumagerelateerdeklachten​ (groep)
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) gericht op slaap en middelengebruik​ (groep + individueel)
 • Psychiatrisch consult
 • Vaktherapieën(psychomotore therapie ofwel PMT en beeldende therapie)​
 • Sport​
 • Trajectcoaching​
 • Naastenbijeenkomst waarin naasten uitleg krijgen over PTSS en behandeling

Doelgroep

De VIBU biedt behandeling aan veteranen met uitzendgerelateerde problematiek. Het gaat om klachten die ontstaan zijn tijdens of na uitzending zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarnaast is er sprake van complicerende factoren zoals: ​

 • Grote problemen met emotieregulatie en/of agressieregulatie​
 • Persoonlijkheidsproblematiek​
 • Verslaving of middelenmisbruik​
 • Problemen binnen relaties met anderen (gezin, familie, vrienden)​
 • Ernstige problemen op sociaal-maatschappelijk gebied

Cliënten hebben vaak al een scala aan eerdere behandeling gehad.

Voorafgaand aan de opname bij de VIBU doen we een intake- en een precommitmentgesprek, waarin met de cliënt samen wordt bekeken wat de doelen zijn om weer eigen regie te krijgen, hoe de motivatie tot verandering is en of de cliënt in de weken niet te veel wordt afgeleid van deze doelen en motivatie door bijv. huisvestings- of financiële problemen. Er is een verlofregeling, waarbij de cliënt bij de reguliere opname in de eerste 4 weken intern bent; in week 5-8 in het weekend overdag (zonder nacht) naar huis gaat; en in week 9-12 in het weekend 1 nacht thuis slaapt.

De opname wordt gezien als onderdeel van een langer durend ambulant traject en daarom worden in behandelplanbesprekingen op 6 en 10 weken de ambulant behandelaar, de maatschappelijk werker (NVI of BMW) en de naaste(n) betrokken.

Opnamecriteria:

 • Bereidheid (‘pre-commitment’) om met bovenstaande klachten aan de slag te gaan zoals besproken in het precommitment gesprek voorafgaand aan opname;
 • Er zijn goede afspraken te maken met client om veiligheid op de open afdeling te waarborgen; middelengebruik en agressie tijdens opname zijn in geen geval toelaatbaar;
 • Indien detox nodig, dan deze voorafgaand en aansluitend bij een verslavingsinstelling;
 • Er is al een ambulante behandeling geprobeerd;
 • Er is huisvesting;
 • Er is sprake van inbedding in een traumagericht poliklinisch behandeltraject bij een LZV-ketenpartner;
 • Er is sprake van inbedding bij Maatschappelijk werk van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI), ABP of Defensie.

 Overlegcriteria: 

 • IQ < 80 om het mogelijk te maken te profiteren van met name de vaardigheidstrainingen
 • Indien er sprake is van sociaal maatschappelijke problemen (zoals het ontbreken van een vaste woonplek) dient er op zijn minst een plan van aanpak te zijn, zodat deze de behandeling niet in de weg staan.
 • Indien er sprake is van verslavingsproblematiek, mag deze niet te interfererend zijn.

Contact en aanmelden 

Verwijzing naar de VIBU vindt plaats binnen (en vanuit) de ketenpartners van het LZV. Het is niet mogelijk om van buiten de LZV keten te verwijzen naar de VIBU.

Wil je een cliënt aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in en verstuur dit naar opname@arkin.nl (alleen voor verwijzers). Wij nemen binnen een week contact op.

Overleg over een verwijzing graag via bovenstaand mailadres of bel 020 545 7200 en vraag naar Shanna Teunissen (GZ-psycholoog), Kathleen Thomaes (psychiater/manager behandelzaken) of Jorim den Hertog (manager bedrijfsvoering).

U kunt ook onze folder raadplegen.