Nieuwe site voor de Joodse ggz (onderdeel van het Sinai Centrum)

Het Sinai Centrum is een behandel- en expertisecentrum voor PTSS. Daarnaast staat het Sinai Centrum – van oudsher en ook nu – klaar voor de Joodse gemeenschap bij psychische problematiek. Dit doen wij onder de noemer ‘Joodse ggz’. Iedereen met een Joodse achtergrond kan bij de Joodse ggz van het Sinai Centrum terecht voor behandeling van angstklachten, depressie, persoonlijkheidsproblematiek en PTSS. De behandelaren van de Joodse ggz zijn vertrouwd met de Joodse en Israëlische context en de impact van de Tweede Wereldoorlog op naoorlogse generaties. Dit laatste is ook relevant voor mensen met een Indische achtergrond, vanwege de grote herkenning in de naoorlogse problematiek en overeenkomst in klachtenpatronen. Ook zij kunnen bij de Joodse ggz terecht.

Vanaf nu heeft de Joodse ggz een mooie, eigen website, zie: www.sinaicentrum.nl/joodseggz. Op de site staat laagdrempelige informatie over de meest voorkomende psychische klachten, ons zorgaanbod en extra voorzieningen zoals koosjer eten en geestelijke verzorging. De site is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Hebreeuws. Ook vindt je er hoe en wanneer de behandelaren van de Joodse ggz laagdrempelig bereikbaar zijn voor vragen en collegiaal overleg. Nieuwsgierig? Neem vooral een kijkje!

Kernteam Joodse ggz

Kernteam Joodse ggz
v.l.n.r.: Daniel Agami, Kristin Spierings, Gil Yitshaki, Eveline Biedermann