Het Sinai Centrum onderdeel van Arkin

Het Sinai Centrum in Amstelveen, Amsterdam en Amersfoort maakt sinds 1 oktober 2014 definitief deel uit van het Arkin concern. Deze ontwikkeling sluit aan bij de wens van beide organisaties om de verbinding tussen behandelingen voor psychotrauma te versterken en verdere specialisatie op deze gebieden mogelijk te maken. Dit moet op termijn leiden tot de realisatie van een landelijk werkend academisch behandelcentrum voor psychotrauma.

Binnen het merkportfolio van Arkin wordt het Sinai Centrum gepositioneerd als zelfstandig merk dat gespecialiseerd is op het gebied van psychotrauma. Daarom werd het zorgprogramma van Arkin voor posttraumatische stressstoornis eerder dit jaar reeds aan het Sinai Centrum overgedragen.

Visie en beleid ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en opleidingen zal verder afgestemd en geborgd worden en bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van zorg. De reeds bestaande samenwerking op het gebied van angst, depressie en bipolaire stoornissen wordt geïntensiveerd, onder meer met behulp van innovatieve oplossingen op het gebied van e-health en zorg-op-afstand.

Op het gebied van huisvesting en centrale processen ontstaan schaalvoordelen, waarmee een substantiële kostprijsverlaging gerealiseerd kan worden en beter voldaan kan worden aan externe financieringskaders. Enkele onderdelen van Arkin, zoals Jellinek Minnesota en Mentrum Ouderen, worden daarom gehuisvest bij het Sinai Centrum in Amstelveen.

De Stichting het Sinai Centrum is per 1 oktober 2014 omgezet naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Alle aandelen van de besloten vennootschap zijn in handen van Arkin Holding BV.

Na de fusie blijft het Sinai Centrum, van oorsprong een meer algemeen gerichte Joodse GGZ instelling, een specialistisch en kleinschalig behandelcentrum voor cliënten met psychotrauma. Al meer dan 50 jaar toont het Sinai Centrum deskundigheid en lef bij de behandeling van mensen met uiteenlopende vormen van psychotrauma. Deze ervaring is opgebouwd vanuit jarenlange behandeling van, voorheen m.n., Joodse oorlogsslachtoffers. Middels wetenschappelijk onderbouwde zorgpaden kan aan iedere cliënt een passende behandeling aangeboden worden. Het Sinai Centrum heeft een uitgebreid behandelaanbod voor o.a. veteranen, andere geüniformeerden (politieagenten), vluchtelingen, asielzoekers en 1e, 2e en 3e generatie oorlogsslachtoffers, evenals aan mensen die kampen met de complexe problematiek t.g.v. de gevolgen van herhaaldelijke intermenselijke traumatisering.