VIBU onderzoek op Warrior Care in the 21st Century

Op 3 juni 2021 vond de online conferentie Warrior Care in the 21st Century plaats. De Veteranen Intensieve Behandelunit (VIBU) nam deel aan de pitch-wedstrijd voor ‘novel research ideas, innovative projects and knowledge breakthroughs’ en kreeg door de jury van internationale sprekers de vierde plaats toebedeeld. Bekijk de pitch in de video onder dit bericht.

Onderzoek: ‘Het heft in eigen handen’ – Effect van een nieuw klinisch behandelprogramma voor veteranen op basis van dialectische gedragstherapie.

Als ambulante traumagerichte behandelingen niet werken voor veteranen met PTSS en co-morbide persoonlijkheidsproblemen en/of middelengebruik, zijn ze de eigen regie over hun leven vaak kwijt, met machteloze familie en hulpverleners tot gevolg. De nieuwe Veteranen Intensieve Behandelunit (VIBU) biedt een intensief klinisch behandelprogramma gebaseerd op dialectische gedragstherapie (DGT) gericht op het vergroten van motivatie (‘commitment’) en het aanleren en generaliseren van vaardigheden. Dit zijn mogelijk werkzame elementen bij het vergroten van eigen regie (‘self-efficacy’). Doel van de onderhavige studie is het testen van de haalbaarheid en effect van het geïntegreerde DGT- en traumabehandelingsprogramma op PTSS-klachten, persoonlijkheidssymptomen en middelengebruik bij bovengenoemde doelgroep. Daarbij meten we ervaren eigen regie van de behandeling op kwantitatieve wijze en checken dit met kwalitatieve exit-interviews van cliënten en focusgroepen van het behandelteam. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot, bereiden we hiermee een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) voor in het verlengde.

Vragen of aanmeldingen: aanmeldenVIBU@sinaicentrum.nl

Lees ook hier het volledige artikel over dit onderwerp in vakblad Brein & Psyche.