E-learning ’Vluchtelingen met psychische klachten en middelengebruik’

In samenwerking met Jellinek Preventie heeft Sinai Centrum het project ‘Preventieve aanpak betreffende psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht’ uitgevoerd.

E-learning

Als onderdeel van dit project is er een e-learning ontwikkeld voor (semi-)professionals. Het betreft de e-learning “Vluchtelingen met psychische klachten en middelengebruik”, gratis beschikbaar op het platform van GGZ Ecademy.

Dit leertraject is ontwikkeld voor intermediairs en semi-professionals die vanuit hun beroep of vrijwilligerswerk betrokken zijn bij vluchtelingen en statushouders. In dit leertraject leer je om middelengebruik of psychische klachten bij vluchtelingen tijdig te herkennen, hoe je daar het gesprek over aangaat en wat je daar verder mee kunt doen. Zo kan op tijd de juiste hulp worden geboden. Dit voorkomt verergering of het ontstaan van andere problemen.

Overige projectresultaten

Overige resultaten van het samenwerkingsproject met Jellinek Preventie zijn de oplevering van diverse voorlichtingsmaterialen voor de doelgroep en beleidsondersteuning bij de gemeente Utrecht.

De voorlichtingsmaterialen bestaan uit een voorlichtingsvideo over psychische klachten en middelengebruik in diverse talen, en een online spel over hetzelfde thema in het Arabisch, Tigrinya en Dari. De video is ook beschikbaar in het Engels, Russisch, Somali en Oekraïens. Voor meer informatie, kijk op www.jellinek.nl/anderstaligen

Het project is gefinancierd door ZonMW, subsidieronde Zorg en ondersteuning aan vluchtelingen in Nederland. Onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende onderdelen van het project is uitgevoerd door het UMC Utrecht.

Vragen?

Heb je vragen over de e-learning of het statushoudersproject? Stuur dan een mail naar preventie@jellinek.nl.