Trauma en PTSS in de wetenschap: de stand van zaken

Kathleen Thomaes, psychiater en onderzoeker bij het Sinai Centrum, neemt op het jaarsymposium Shared Care, op 13 februari 2020, verschillende trauma- en PTSS-gerelateerde thema’s door. Aan behandelaren presenteert ze het wetenschappelijk onderzoek van het afgelopen jaar: van inflammatie tot machine learning, van het effect van nachtmerrie-therapieën tot hoop en resilience.

Kathleen is tevens senior onderzoeker bij de afdeling anatomie en neurowetenschappen en psychiatrie bij het UMC. Ook Jeroen Zoeteman, psychiater bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, is spreker op het congres.