Subsidie voor behandeling PTSS bij volwassen met Anorexia Nervosa

Veel mensen met anorexia nervosa (AN) hebben traumatische ervaringen in hun jeugd meegemaakt. Een kwart van hen ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS-klachten vormen een ernstige belemmering voor het herstel van AN. Cliënten durven of kunnen niet herstellen in ondergewicht uit angst dat de traumaklachten dan toenemen; PTSS-behandeling wordt niet aangeboden uit angst voor verdere verslechtering van de voedingsstatus. Zo houden beide aandoeningen elkaar in de greep, met ontwrichtende gevolgen voor de levenskwaliteit.

Gezien het huidige beperkte behandelsucces bij mensen met AN én PTSS, is ontwikkeling van werkzame interventies essentieel. ZONMW, een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg, financiert nu onze haalbaarheidsstudie naar PTSS-behandeling tijdens klinische AN behandeling.  Cliënten met AN en PTSS krijgen 16 PTSS-behandelsessies aangeboden tijdens 12 weken klinische AN opname. Als uit deze studie blijkt dat AN cliënten de PTSS-behandeling kunnen volhouden, wordt in groot vervolgonderzoek het effect hiervan op PTSS en AN onderzocht. Arkin is ontzettend verheugd over de toekenning van de subsidie.

Vanuit Arkin waren de volgende aanvragers van de studie betrokken: Dr. Elske van den Berg (Directeur Novarum), Dr. Kathleen Thomaes (Psychiater/Manager Behandelzaken/VIBU Hoofdonderzoeker Sinai Centrum), Dr. Margo de Jonge (Manager behandelzaken/GZ-psycholoog Novarum), Michelle Boeckhout (Psycholoog Novarum), Patricia Waaijman (Klinisch Psycholoog Sinai Centrum), Daniela Schlochtermeijer (GZ-psycholoog Novarum), Coen van der Westen (vrijwilliger Cliëntenraad), Dr. Jaap Peen (Wetenschappelijk Onderzoeker Arkin) en prof. dr. Jack Dekker (hoogleraar Arkin).