Sinai Centrum behaalt TOPGGz-keurmerk!

Het Sinai Centrum heeft op 23 juni 2022 het landelijke TOPGGZ-keurmerk toegekend gekregen. Het Sinai Centrum krijgt hiermee de erkenning dat zij hooggespecialiseerde en innovatieve cliëntenzorg levert, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding.

keurrmerk TOPGGzEllen Vedel, directeur Sinai Centrum: “We zijn erg blij met deze erkenning. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om aan alle criteria te voldoen en ons voor te bereiden op de visitatie. Ik ben trots op de medewerkers van het Sinai Centrum die hierbij zo’n actieve rol hebben gespeeld.”

Kathleen Thomaes, hoofd academische werkplaats, is ook verheugd met de toekenning: “Vanaf 2017 hebben we met steun van Stichting Steunfonds Joodse GGZ de studies PROSPER kunnen uitvoeren met 3 promovendi. Dit gaf de basis om ook eigen financiering te verwerven (ZonMw en Fonds Slachtofferhulp) en een academische werkplaats duurzaam op te bouwen. We zien er naar uit hier verder aan door te werken”.

TOPGGZ-keurmerk

TOPGGZ kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Strenge criteria

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

Landelijk behandel- en expertisecentrum voor PTSS

Het Sinai Centrum is een landelijk behandel- en expertisecentrum voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) en trauma-gerelateerde klachten, veelal veroorzaakt door oorlog of ander geweld, of traumatische gebeurtenissen vroeg in de jeugd. Zowel klinische als poliklinische behandeling wordt geboden voor volwassenen vanaf 18 jaar. Binnen het Sinai Centrum is er uitdrukkelijk aandacht voor de culturele achtergrond, de context waarbinnen de cliënt zich bevindt en de impact en doorwerking van PTSS op naasten/het gezin, soms over de generaties heen.

Het Sinai Centrum beschikt over innovatief behandelaanbod, een grote variëteit in intensiteit van traumabehandeling waardoor genuanceerde op- en afschaling van behandeling mogelijk is, specifiek geprotocolleerd en tijdgebonden behandelaanbod voor veteranen en behandelaanbod voor co-morbide problematiek.