PTSS-kliniek Sinai Centrum in Amstelveen geopend

Het Sinai Centrum heeft een PTSS-opnamekliniek in Amstelveen geopend. Hier kunnen volwassenen met een trauma-gerelateerde stoornis terecht, voor wie ambulante behandelding tijdelijk niet mogelijk is. Zie hieronder de symptomen om voor opname in aanmerking te komen. Het Sinai Centrum heeft poliklinieken in Amstelveen, Amsterdam en Amersfoort.

De kliniek neemt volwassen patiënten op met primaire PTSS-problemen. In veel gevallen is elders geprobeerd om de symptomen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Vanuit het aspect van stagering van psychiatrische stoornissen is er sprake van chroniciteit of extreme heftigheid in een eerste episode. Het Sinai Centrum is dan een instelling van ‘last resort’, een functie waarin de poliklinieken van het Sinai Centrum al heel lang voorzien.

Symptomen

Primair zijn de bekende PTSS-verschijnselen aan de orde: nachtmerries, herbelevingen, belastende herinneringen, vermijdingsgedrag en afvlakking van emotionele beleving, tekenen van overprikkeling van het centrale zenuwstelsel (hyperarousal) zoals een (zeer) versterkte schrikreactie, snel geïrriteerd of boos zijn en waakzaamheid. In de nieuwe classificatie definities van de DSM-V wordt hiertoe ook somberheid gerekend. Secundair gaat het om veranderingen in de wijze waarop de cliënt zichzelf, anderen en ‘de wereld in het algemeen’ waarneemt en hoe hij via deze perceptie tot betekenisverlening en contactlegging komt. Ten derde gaat het om bijkomende stoornissen en problemen, zoals inadequaat gebruik van diverse middelen in een poging tot zelfmedicatie te komen: alcohol, (soft- en hard)drugs, koffie; of om problemen op maatschappelijk vlak.

Trauma-gerelateerde stoornissen gaan vaak samen met problemen op andere gebieden. Deels zijn deze problemen te beschouwen als ‘losstaande’ aandoeningen, deels zijn ze meer of minder verbonden met de wijze waarop de patiënt zich aan de gevolgen van de traumasituatie(s) heeft aangepast of zich daarop heeft ingesteld. U kunt hierbij denken aan stemmingsstoornissen (met name depressie), angststoornissen, dissociatie verschijnselen, impulsregulatiestoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische klachten en afhankelijkheid of misbruik van middelen.

Motivatie van de patiënt

Geen van deze stoornissen of problemen is een absolute contra-indicatie voor behandeling in de PTSS-kliniek. Voorwaarde voor behandeling is wel dat de patiënt gemotiveerd moet zijn om zich aan de uitvoering van een op te stellen behandelplan en het daaraan verbonden afdelingsprogramma te committeren. Die motivatie kan onder andere getoetst worden aan de hand van een poliklinisch uit te voeren intakegesprek. Enige beheersing van de Nederlandse taal is ook van belang, om voldoende van het programma te kunnen profiteren.

Het dagprogramma

De kliniek bestaat uit een open en een besloten groep van 7 patiënten. Het verpleegkundig milieu is structurerend, ondersteunend en nodigt uit tot interactie. Het dagprogramma bestaat uit groepsgewijs aangeboden lichaamsgerichte therapie (beweging en PMT), creatief-beeldende therapie, activiteitenbegeleiding, psycho-educatieve modules en milieu-therapeutische momenten. Individueel worden ondersteunende cognitieve gedragstherapie, medicatie, creatief-beeldende therapie, PMT en maatschappelijke ondersteuning aangeboden.

De opname is erop gericht stabiliteit te brengen in psychologisch-psychiatrisch opzicht, op lichamelijk terrein, systemisch en in sociaal-maatschappelijk opzicht. Meestal leidt dit tot een opname van ongeveer 8 tot 12 weken. Aan het einde van de opname maken we met de patiënt een plan van aanpak voor de toekomst.

Contact en aanmelden

Wilt u contact opnemen met onze kliniek, bijvoorbeeld om iemand aan te melden, belt u dan met onze opnamecoördinator op 020 540 7303. Uiteraard kunt u dan ook overleggen of onze kliniek een passende opname kan bieden voor uw patiënt.  Of klik op aanmelden opnamekliniek.