Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)

Sinaï Centrum is partner binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. Het LZV gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname in het herstelproces. De zorg van het LZV wordt geboden achter de toegangspoort van het Veteranenloket.