Bijzondere viering 5-jarig jubileum VIBU

Op dinsdag 5 maart vond bij het Sinai Centrum in Amstelveen het 5-jarig jubileum plaats van de Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) plaats. Om stil te staan bij het eerste lustrum van deze afdeling was een middag met sprekers, activiteiten en een borrel georganiseerd. Aanwezig was een groep van ongeveer 70 (oud-)medewerkers, (ex-)cliënten en verwijzers.

Ellen Vedel, directeur Sinai Centrum, opende de middag en keek terug op de opening van de VIBU in 2019. Door de behoefte aan specifieke zorg voor veteranen met uitzendgerelateerde problematiek werd besloten de afdeling op te richten. Kathleen Thomaes, psychiater en manager behandelzaken bij het Sinai Centrum, was degene die de VIBU heeft ingericht en geïmplementeerd. Ellen sprak veel dank uit richting Kathleen en is trots op de groei van het programma en team in de jaren sinds de oprichting.

Pionieren
Vervolgens kwam klinisch psycholoog Gerda Wesseling aan het woord. Ook zij was vanaf het begin bij de VIBU betrokken en omschrijft de beginperiode als pionieren. Samenwerken tussen het team en de cliënten is altijd cruciaal geweest om in balans te blijven. Het programma in de kliniek duurt twaalf weken, is intens en zeker niet vrijblijvend. Er wordt veel gewerkt met exposure therapie en de behandeling is steeds meer DGT (dialectische gedragstherapie) uitgerust. Trots is ze op het feit dat in de afgelopen vijf jaar 300 opnames zijn afgerond en vooral de manier waarop de cliënten en het team de moed heeft om deze intensieve behandeling aan te gaan.

Hierna was er de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de vier workshops: beeldende therapie, psychomotorische therapie, dialectische gedragstherapie of een rondleiding door de VIBU.

Veel aandacht
Het programma werd vervolgd door Kathleen Thomaes die aandacht besteedde aan het feit dat de VIBU veel exposure heeft gecreëerd door op symposia en conferenties aanwezig te zijn en door aandacht in de media te zoeken. Zij vertelde ook over de pilotstudie ‘Heft in eigen handen’ waaruit blijkt dat het behandelprogramma haalbaar is, cliënten aan boord blijven en het afmaken, PTSS en emotieregulatieproblemen afnemen en cliënten meer eigen regie over hun leven terugkrijgen.

Daarna sprak oud-cliënt Mark de aanwezigen toe. Als oudgediende van het korps commandotroepen vertelde hij over zijn aangetaste mentale weerbaarheid, het verlies van emoties en de impact hiervan op zijn thuissituatie. In 2022 kwam hij in behandeling bij de VIBU en dit betekende zijn redding. Hij ging de behandeling volledig aan. Na zijn traject besloot hij een stichting op te richten voor mensen met PTSS. Mark heeft zijn werk bij defensie kunnen voortzetten en voelt zich weer thuis in de maatschappij.

Meer erkenning en (na)zorg
Als laatste gaf Mart de Kruif, luitenant-generaal buiten dienst, een presentatie over zijn loopbaan bij de Koninklijke Landmacht. Hij sprak over het gebrek aan nazorg voor veteranen, die weinig erkenning en waardering ontvingen voor wat zij hadden meegemaakt tijdens missies in landen zoals Afghanistan of Libanon. Zij wachten daarom vaak lang met het zoeken van hulp bij PTSS en hebben angst voor de consequenties van hun loopbaan wanneer zij hiermee naar buiten treden. Mart benadrukt het cruciale werk van de VIBU en zet zich in voor meer (h)erkenning, waardering en (na)zorg voor veteranen.

De middag werd afgesloten met gezellig napraten en eten met (oud) collega’s. Meer weten over de VIBU? Kijk op https://sinaicentrum.nl/behandeling/veteranen/