Het team

Bij de Joodse GGZ kun je door verschillende psychologen en psychiaters behandeld worden. Allen zijn vanzelfsprekend geschoold in hun vakgebied en vertrouwd met de Joodse- en Israëlische identiteit en naoorlogse problematiek.

Amstelveen

Het team van de Joodse GGZ in Amstelveen bestaat uit onderstaande behandelaren:

Eveline, psychiater
Mijn naam is Eveline Biedermann. Ik werk sinds enkele jaren als psychiater op de polikliniek van het Sinai Centrum. Van oudsher staat het Sinai Centrum klaar voor de Joodse gemeenschap. Iedereen met een Joodse achtergrond kan bij ons terecht voor behandeling van de meest voorkomende psychische klachten. Net als mensen met een andere achtergrond (bijvoorbeeld Indisch), waar naoorlogse problematiek een grote rol speelt.

Saar, psycholoog
Na een studie Klinische en Culturele psychologie ben ik met veel enthousiasme bij het Sinai Centrum komen werken. Hier behandel ik met name PTSS en angst- en stemmingsstoornissen door middel van traumaverwerkende therapieën en cognitieve gedragstherapie. Daarnaast doe ik intakegesprekken. Hierbij vind ik het belangrijk om zorgvuldig en persoonlijk te werken, met aandacht voor de achtergrond en de invloed van intergenerationeel trauma.

Tiago medewerker Joodse GGZTiago, psycholoog
Sinds vier jaar werk ik bij het Sinai Centrum en ik heb me gespecialiseerd in het geven van traumabehandelingen (IE, EMDR, ImRs). Vanuit mijn familiegeschiedenis van vaders kant ben ik bekend met hoe oorlogservaringen aan de Joodse kant van de geschiedenis, zijn doorwerking kunnen hebben op de rest van het leven en de generaties daarna. Daarmee heb ik een sensitiviteit ontwikkeld voor hoe psychische klachten en karakterologische ontwikkeling in verband staan, met achtergrond, (historische) context en life-events. Deze sensitiviteit neem ik mee binnen mijn werk.

Linette, psycholoog
Mijn naam is Linette en sinds 2020 werk ik in het Sinai Centrum. Mijn ervaring ligt voornamelijk in traumaverwerking en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Mijn familie kent een Indisch Nederlandse voorgeschiedenis, hier komt mijn interesse en affiniteit uit voort met het werken binnen ons team Joodse GGZ en derde generatie problematiek. Ik geloof dat een behandeling de juiste samenwerking vraagt tussen expertise in de behandeltechnieken en een persoonsgerichte kijk in mens en omstandigheid.

Amersfoort

Het team van de naoorlogse generatiegroepen in Amersfoort bestaat onder anderen uit onderstaande behandelaren:

Anton, Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Mijn naam is Anton Hafkenscheid en sinds 1985 werk ik bij het Sinai Centrum. Mijn expertise ligt o.a. in het behandelen van nazaten en naasten van mensen die ernstig in hun bestaan bedreigd zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast publiceer en doceer ik o.a. over de therapeutische relatie en systematische zelfreflectie voor therapeuten.

Contact?
Wil je iemand uit het team spreken? Neem dan vrijblijvend contact op. Je krijgt dan een van deze behandelaren aan de telefoon. Of neem contact op via info-joodseggz@sinaicentrum.nl.