Expertise

“Ik heb het Sinai Centrum ervaren als een goed georganiseerd centrum met gemotiveerde, kundige mensen en echt verstand van zaken.” – cliënt, 2021

Al decennia weten mensen met een Joodse, Israëlische en Indische achtergrond het Sinai Centrum te vinden voor de behandeling van vele psychische klachten, met aandacht voor de context.  Onze behandelaren zijn geschoold in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek, depressie, angstklachten en PTSS. Daarnaast zijn zij bekend met de Joodse identiteit, cultuur en geschiedenis en hebben zij ervaring met de doorwerkende invloed die de Tweede Wereldoorlog kan hebben op gezinnen door de generaties heen. Hoe komt het Sinai Centrum aan deze expertise?

Geschiedenis expertise  
In de jaren zestig is het Sinai Centrum opgericht als opvolger van ‘Het Apeldoornsche Bosch’, een Joodse psychiatrische instelling. Als enige Joodse GGZ instelling van Europa ontwikkelde het Sinai Centrum een specialistische deskundigheid in het behandelen van PTSS en trauma-gerelateerde klachten. Ook leerden we welke impact psychotrauma kan hebben op de naaste omgeving en familie.

Onze behandelaren hebben kennis van de geschiedenis en context en zijn bekend met de Joodse identiteit. Wij merken dat men dit waardeert. Je kunt bij de Joodse GGZ terecht voor de behandeling van depressie, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek en PTSS. Ook mensen met een Indische achtergrond kunnen met naoorlogse problematiek gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog terecht bij de Joodse GGZ. Dit vanwege de grote overeenkomsten in klachtenpatronen en problematiek. Zowel in Amstelveen als Amersfoort bieden wij groepsbehandeling voor mensen uit naoorlogse generaties met persoonlijkheidsproblematiek.

Specialist in het behandelen van PTSS 
De specialistische kennis van het Sinai Centrum over psychotrauma bleek relevant voor andere groepen in de samenleving, zoals mensen uit voormalig Nederlands-Indië en hun families.  De laatste jaren zijn wij steeds verder ontwikkeld tot expertisecentrum in het behandelen van PTSS. Denk bijvoorbeeld aan mensen die te maken hebben gehad met  (seksueel) misbruik, fysiek geweld, oorlog en vervolging. Meer over deze expertise lees je op de algemene website van het Sinai Centrum. Het Sinai Centrum is onderdeel van Arkin, een grote aanbieder van specialistische GGZ in de Randstad. Dit betekent dat wij je intern makkelijk doorverwijzen naar de juiste specialist, als wij je niet de hulp kunnen bieden die je nodig hebt. Je kunt dan nog steeds gebruik maken van Joodse faciliteiten van het Sinai Centrum.

Wat heb je als cliënt aan deze expertise?
Door het gebruik van bewezen behandelmethoden heb je een zo groot mogelijke kans op snel herstel van je klachten. Daarnaast beschrijven onze cliënten vaak dat ze zich eerder gehoord en begrepen voelen door onze kennis van de Joodse-, Israëlische of naoorlogse context. Dit is  niet alleen fijn, maar helpt ook om eerder tot de kern te komen in een behandeling, waardoor de behandeling sneller aanslaat.

Persoonlijk voel ik er mij begrepen, gewenst en veilig waardoor de behandeling mij echt helpt in het herstel.” – cliënt, 2020

Behandelingen bij de Joodse GGZ
Wil je meer weten over de behandelingen bij het Sinai Centrum? Lees dan hier verder.
Wil je meer weten over onze wachttijden? Lees dan hier verder.