הרשמה וזמני המתנה

.זמן ההמתמנה למפגש היכרות (אינטייק) הוא 39 שבועות. וזמן ההמתנה לטיפול הוא 30 שבועות

אם ברצונך להיות מטופל אצלנו תוכל לבקש הפנייה אלינו מרופא/ת המשפחה. במקרה זה חשוב שרופא/ת המשפחה ידגיש במכתב ההפניה ,כי ההפניה מיועדת: Joodse GGZ – Sinai Centrum.

רופא/ת המשפחה ת/יכתוב במכתב ההפניה את התלונות הנפשיות שמהן את/ה סובל/ת ואת האבחנה המשוערת.

ניתן לפנות אלינו בימי רביעי וחמישי במספר הטלפון :06-52675319

דואר אלקטרוני של הסניף היהודי של “סיני סנטרום” :info-joodseggz@sinaicentrum.nl