Toelichting uitgestelde zorg poliklinische behandeling in Amersfoort

November 2021 

Via deze weg willen wij u graag informeren over het feit dat er in coronatijd een toename in verwijzingen van cliënten is geweest. Hierdoor zijn langere wachttijden tot behandeling ontstaan en kunnen wij niet iedereen binnen een redelijk termijn de hoogwaardige zorg leveren die wij gewend zijn te bieden. Dit heeft ons genoodzaakt tijdelijke aanpassingen te doen.  

Voor de poliklinische behandeling in Amersfoort hebben wij helaas moeten besluiten om voor de duur van enkele maanden zorg uit te gaan stellen. Dit betekent concreet dat we ons focussen op het in behandeling nemen van cliënten bij wie we al een intake gedaan hebben; zij starten zo spoedig mogelijk met hun behandeling.  

Daardoor krijgen helaas de mensen die verwezen worden of die al wachten op een intake, te maken met uitgestelde zorg en dat betekent dat zij dus langer moeten wachten op hun intake. Dit betreuren wij zeer! Zodra de wachttijd tussen intake en start behandeling weer acceptabel is, zullen we ook weer meer intakes gaan doen. 

Wij vinden deze situatie buitengewoon vervelend. We willen juist iedereen met psychische klachten zo snel mogelijk helpen. Dat dit nu niet lukt is voor alle cliënten en de mensen om hen heen erg naar en voor u extra belastend. We voelen ons verantwoordelijk om ons volledige aanbod toegankelijk te maken voor iedereen die onze zorg nodig heeft binnen een redelijke termijn.  

Uiteraard houden wij u, middels berichtgevingen op onze site, op de hoogte van de situatie omtrent de wachttijd en verwijsaanpassingen.  

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie?  

Neem dan contact op via informatie@sinaicentrum.nl  of 020-545 7200